Menighedsråd

Gjerrild-Hemmed Menighedsråd

Formand
Inga Klokkerholm - tlf. 86 38 40 97 - 40 10 32 15

Næstformand og kasserer
Claus U. Christensen - tlf. 86 38 62 16

Kirkeværge Gjerrild
Jens Jørgen Jensen - tlf. 52 37 22 43

Kirkeværge Hemmed
Valdemar Johansson - tlf. 30 82 00 20

Kontaktperson
Anne Vibeke Vogel Hansen - tlf. 53 66 19 80

Sekretær
Annette Aagaard Laursen - tlf. 26 44 66 08

Formand for præstegårdsudvalget
Kim Brøgger - tlf. 41 11 51 41

Præstegårdsudvalget
Ruth Sørensen - tlf. 40 36 92 15

Præstegårdsudvalget
John Møller - tlf. 22 79 61 03

 

 

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder afholdes i konfirmandstuen i Gjerrild Præstegård.
Møderne er åbne for alle, der har lyst til at være tilhørere.
Dagsorden og referater af møderne bliver hængt op i våbenhuset eller i opslagskasserne ved kirkerne.

Ophavsret: